Analyseøvelser.

Opgave: I det følgende skal du finde udsagnsled, grundled samt eventuelt genstandsled, hensynsled, omsagnsled til grundled og biled. Derefter skal udsagnsledet oversættes – naturligvis i rigtig tid, tal og person.

Eksempel: I sætningen Han var ikke glad for børn er udsagnsleddet var, grundleddet Han, og glad er så omsagnsled til grundled. Både ikke og for børn er biled, så de skal indskrives i biled som ikke for børn. Da ingen af de øvrige led er repræsenteret i denne sætning, markeres disse med en streg, altså -.

Det er vigtigt, at du skriver ordene, som de står i sætningen (med stort/småt etc.) og ikke indsætter overflødige mellemrum.

Når vi skal oversætte var, lægger vi først mærke til, at ordet står i datid, og pga. grundleddet skal det være 3.person ental, dvs. war.

Vink: Alle ordene skal kunne anbringes i en kategori. Nederst på siden finder du enkelte gloser, hvis du ikke selv kan gætte eller huske, hvad ordene hedder. Alt kontrolleres til slut.

Handlingen foregår i nazitidens Tyskland.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

I levede jo heldigvis ikke dengang.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

Hovedpersonen er en lille dreng.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

Han havde en del venner.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

En anden lille dreng blev syg.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

Han havde altid været meget alene.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

De andre børn har ikke leget meget med ham.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

Du har sikkert også oplevet noget lignende.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

Vi har i hvert fald tit hørt om drillerier.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

Hans familie havde sendt en masse børn en invitation til hans fødselsdagsfest.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

Hans mor og far elskede nemlig den lille fyr.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

Den fødselsdag har helt sikkert været den bedste i den lille drengs liv.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

Forældrene forærede alle børnene en lysende lampe.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

Ingen havde forestillet sig en så dejlig fest.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

Jeg havde håbet på det.

Udsagnsled:

Grundled:

Genstandsled:

Hensynsled:

Omsagnsled til grundled:

Biled:

Udsagnsleddet på tysk:

Hvor godt synes du, at det gik? Hvilke fejl har du lavet flest af?

Vink:

at lege - spielen

at opleve - erleben

at sende - senden (NB! brennen-gruppen!)

at forære - schenken

at forestille - vorstellen