Tips til analyse

Det drejer sig i første omgang om at få bestemt udsagnsled (bolle) og grundled (kryds); dernæst bestemmes evt. genstandsled (trekant), hensynsled (firkant) og omsagnsled til grundled (kryds i bolle). Er det rigtigt avanceret, kan du også finde omsagnsled til genstandsled (trekant i bolle) og biled (bølgestreg).

Det normale er så, at

Desuden er det vigtigt at huske, at grundled og udsagnsled stemmer overens i tal (ental eller flertal) samt person (1., 2. eller 3.).

Du kan læse mere om analyse i "Grundbog TYSK grammatik" fra Gyldendal, paragraf 1 og frem.