De følgende sider er stillet sammen, så eleverne kan arbejde med dem i løbet af en del af (evt. en hel) lektion på 70 minutter. Hver enkelt side vil typisk dække et enkelt (grammatisk) område. En af hovedideerne med internetsiderne er, at eleverne kan benytte dem til yderligere træning, hvis det er nødvendigt.

 

Grammatik1: Grundlæggende øvelser om hjælpeverberne sein, haben, werden.