Brug af Words Equation Editor

Få EE-ikonet op på værktøjslinien i Word

Logoet ser således ud: 

Under punktet Funktioner vælges Tilpas…
Herved fremkommer tre faneblade, hvor det ene hedder Kommandoer. Når det er "klikket frem", vælger man først Indsæt under Kategorier og derefter Equation Editor under Kommandoer (det står ret langt nede).
Klik på logoet for EE og træk det op på værktøjslinien (en af de grå bjælker øverst), hvor du helst vil have det til at stå. Her vil det også stå fremover, når du åbner Word.

Lav et matematisk udtryk med EE

Start med at klikke på EE-ikonet. Herved fremkommer en ny værktøjslinie, så vinduet ser ud i stil med dette, hvor du kan skrive i den lille firkant:

Der er i alt 19 knapper, som hver giver adgang til en række symboler, og du kan også bruge tastaturet direkte. Det er altid markeret med den lille firkant, hvor du kan skrive.
Hvis du skal bruge et bestem symbol, som f.eks. "større end eller lig med", skal du først finde ud af, hvor det gemmer sig (det er måske ikke så svært!). Så klikker du een gang på indgangen og derefter een gang på det ønskede tegn: Så står det der!
Det kan være en god ide lige at bruge et minut eller to på at se de forskellige indgange igennem, så du har en fornemmelse af, hvilke ting der ligger i editoren.
Når du er færdig med et udtryk, kan du bare klikke et tilfældigt sted udenfor ”formel-firkanten”. Opdager du senere, at der er noget i firkanten, som du vil rette, kan du dobbeltklikke på den. Vha. museknappen kan du nu stille dig det relevante sted og lave dine ændringer.

Brug det matematiske udtryk i en web-side

Lad os gå ud fra, at vi vil lave filen matematik.htm, som bl.a. indeholder en række matematiske udtryk. Vi starter med at oprette en mappe til denne fil og de filer med formler, som vi ellers skal bruge.
Hvis man i øvrigt arbejder i fx. frontpage eller Netscapes composer, kan man bruge Word til at skrive de matematiske udtryk i. En nem måde er at have et almindeligt Word-dokument åbent, og løbende få skrevet de udtryk og formler, som man skal gemme. Husk at gemme som almindelig .doc-fil jævnligt.
Når man vil have sine udtryk indsat, skal man først gemme filen som web-side. Dette gøres lettest ved at vælge Gem som Web-side... i menupunktet Filer, hvis man har Word 2000. I ældre versioner vælges i stedet Gem som...Man klikker på pilen ved punktet Filtype og vælger her Web-side. Nu kan man give filen et navn, som så kommer til at ende på .htm.
Idet man gemmer filen som web-side, danner Word en række hjælpefiler, som gemmes under en ny undermappe. Hvis man har gemt sin fil som formler.htm, ligger alle filerne i mappen formler-filer. Her vil man bl.a. kunne finde .gif-filer, som faktisk præcis indeholder de forskellige matematiske udtryk. Det kan anbefales at omdøbe disse filer og flytte dem hen i mappen med matematik.htm - dette gøres nok lettest ved brug af Windows Stifinder.
Herefter kan man indsætte formlerne i matematik.htm, som når man vil indsætte et hvilkensomhelst billede: Enten vha. Indsæt billede-ikonet direkte, eller ved at vælge menupunktet Indsæt og derefter Billede...