Repetition: Test din viden!
Marker det korrekte svar (klik på kassen i kassen!)

Vektorregning - nogle simple sammenhænge

I det følgende har vi givet vektorerne a=(a1,a2)=(a1,a2), b=(b1,b2)=(b1,b2) samt c=(c1,c2)=(c1,c2).

Desuden betegner v vinklen mellem a og b, og A er arealet af parallelogrammet udspændt af a og b.
1. |det(a,b)|= 
2. a·b = 
3. a·b = 0 hvis 
4. a er en enhedsvektor hvis 
5. A = 
6. Hvis a·b < 0 er v 
7. det(k*a,b) = 
8.(a+b)-c = 
9. |a+b| 
10. Den kommutative lov gælder for 
11. Retningsvinklen w for vektor a kan let findes vha. udsagnet  
12. Projektionen ab af a på b er en skalar ganget med 
13. Fortegnet for det(a,b) er det samme som omløbsretningen 
14. Tværvektoren til a har koordinater 
15. det(a,b)=0 hvis 
16. Parameterfremstillingen for en linie gennem (x0,y0) med retningsvektor r=(r1,r2) er givet ved 
17. En retningsvektor for linjen med ligning -3x+7y-10=0 er 
18. Hvis det(a,b) ikke er nul, har det sædvanlige ligningssystem
(a1*x + b1*y = c1 og a2*x + b2*y = c2)
en løsning med 
19. For vektorer a og u er det(û,a) = 
20. Vinklen mellem a=(1,1) og b=(-2,0) er