Tip en 13’er om geometri

 

1.

To trekanter kaldes kongruente, hvis

1) deres vinkler er lige store

X) forholdet mellem ensliggende sider er konstant

2) både deres vinkler og deres sider er lige store

 

2.

I hvilken af følgende situationer er trekant ABC og trekant DEF kongruente?

1) A=D, B=E, C=F

X) a=d, b=e, c=f

2) a=d, b=e, A=D

 

3.

En midtnormal er en linie, som er givet ud fra

1) to ikke-parallelle linier, som midtnormalen har samme afstand til

X) to parallelle linier, som midtnormalen har samme afstand til

2) to punkter, som midtnormalen har samme afstand til

 

4.

Sætningen  Hvis siderne a,b og c opfylder, at a2+b2=c2, så er trekanten ABC retvinklet  kaldes

1) Pythagoras’ sætning

X) Pythagoras’ omvendte sætning

2) idiotformlen

 

5.

En median i en trekant går fra en vinkelspids

1) til midtpunktet af modsatte side

X) så vinklen deles i to lige store vinkler

2) vinkelret på modsatte side

 

6.

Hvis netop 2 af siderne i en trekant er lige store, kaldes trekanten

                      1) ensvinklet

                      X) ligesidet

                      2) ligebenet

 

7.

De tre vinkelhalveringslinier for en trekant skærer hinanden i

                      1) trekantens tyngdepunkt

                      X) centrum for trekantens indskrevne cirkel

                      2) centrum for trekantens omskrevne cirkel

 

8.

Alle tre højder i trekanten ABC er mindre end 20, hvis

1) trekantens omkreds er 20

X) trekantens areal er 10

2) trekantens areal er 40

 

9.

En cirkel består af

1) 90°

X) 180°

2) 360°

 

10.

En periferivinkel på 42° spænder over en bue på

1) 21°

X) 42°

2) 84°

 

11.

Et rektangel er faktisk bare et parallelogram, hvis vinkler alle er rette. På samme måde er et kvadrat

1) et trapez, hvis vinkler alle er rette

X) en rombe, hvis vinkler alle er rette

2) en firkant, hvis vinkler alle er rette

 

12.

Hvis en retvinklet trekants kateter begge er d lange, og en cirkel har d som diameter, da gælder det, at

1) trekantens areal er større end cirklens

X) cirklens areal er større end trekantens

2) arealerne er nøjagtig lige store

 

13.

I samme situation som i spr. 12 vil det gælde, at

1) trekantens omkreds er større end cirklens

X) cirklens omkreds er større end trekantens

2) omkredsene er nøjagtig lige store