Længde - fortsat

Opstil en hypotese: Hvad er sammenhængen mellem de givne vektorers længde og deres vektorprodukt?

Et vink: Du kan formulere din hypotese i stil med: "Jo længere vektorerne er, jo ... bliver vektorproduktet".

Når du har prøvet animationen og svaret på spørgsmålene, må du gå videre til næste side.