Træningsopgaver i matematik

 

Vigtigt: Du skal notere på et stykke papir, hvilke opgaver du laver, og hvordan de går (nogle steder får du tildelt point, f.eks. 12 ud af 16, andre steder må du selv vurdere det).

Herunder ligger nogle forskellige opgaver og tests, som du kan bruge, når du vil træne grundlæggende færdigheder i matematik. Når du er færdig med en opgave, trykker du blot TILBAGE for at komme tilbage til denne side.

 

1) Opgaver med reduktioner og omskrivninger af forskellig art

a. At sætte udenfor parentes. Du skal klikke på det rigtige svar til hvert spørgsmål. Nederst kan du så få samlet evaluering ved klik på Evaluate-knappen.

b. At forkorte forskellige brøker. Princippet er som i opgaven ovenfor.

c. Reduktion af brøker

d. Parentesregler 1  (gang ind i parentes , hæve parenteser)

e. Parentesregler 2  (kvadratet på en toleddet størrelse)

f. Parentesregler 3  (to tals sum gange de samme to tals
differens, og lidt andet)

g. Parentesregler 4  (sæt en fælles faktor uden for en parentes)

h. Parentesregler 5  (opløs i faktorer)

i. Parentesregler 6  (blandede opgaver)

 

2) Opgaver med ækvivalente (dvs. ensbetydende) udsagn

a. denne side er der tre opgaver om strukturgenkendelse. Du starter opgaverne ved et klik på en af de røde firkanter. I alle tre opgaver skal du flytte firkanterne (som står til højre eller nederst) hen ved siden af den tilsvarende firkant til venstre. Du kan få (løbende) kontrol af dine par ved at klikke på den lyserøde Check-knap øverst.

Et sprogligt vink: ”the square of x” betyder x2, “the third power of x” betyder x3.

b. denne side er der tre opgaver (organiseret som opgaverne på ovennævnte side). Du skal kun løse den første, Equivalence Transformations. Som ovenfor skal du matche firkanter; i dette tilfælde står der udsagn i dem, som så skal være ensbetydende.

c. denne side skal du matche de udtryk, som har samme værdi, når man sætter x=1 ind i dem. Nederst kan du så få samlet evaluering ved klik på Evaluate-knappen.

d. denne side er princippet det samme, men der står ved hver opgave, hvad man skal erstatte med hvad (ovenfor var det hele tiden x, som blev erstattet med 1).

 

3) Opgaver om linjer

a. Linjens ligning

b. Afsæt en ret linje

c. Parallelle linjer

 

4) Opgaver om cirkler

a. Aflæs cirklens ligning

b. Afsæt en cirkel

c. Cirkelligningen

 

5) Løsning af ligninger

a. Simple ligninger

b. Ligninger med brøker

c. Ligninger med flere ubekendte (find x)

d. 5 (relativt nemme) ligninger som løses med nulreglen

 

6) Løsning af uligheder

a. Uligheder med brøker

 

 

 

God fornøjelse - Lise