Den afledte funktion 2

I det følgende skal du gennem nogle tests, som handler om den afledte funktion. Opgaverne er skrevet på engelsk, men her er en lille mini-ordbog med de relevante udtryk. Du kan have ordbogs-vinduet åbent ved siden af de forskellige test-sider.

Hav tålmodighed – siderne skal nok komme frem, men det kan godt tage et par sekunder! Lav de forskellige tests i den angivne rækkefølge - og læs hele punkt 1 (hhv. 2) før du starter testen!

1) Definition af den afledte funktion: En quiz med tre svarmuligheder til hvert spørgsmål – kun eet svar er korrekt. Når du klikker på et svar, kan du straks se, om det er korrekt. Til slut trykker du på Evaluate – notér på et stykke papir, hvor mange point (ud af 19), du får.

2) Puslespil med den afledte funktion: Du skal kombinere fire funktioner (øverst) med deres afledte funktion (nederst) ved med musen at trække de sidstnævnte hen under den graf, de er afledt af. Til slut trykker du på Evaluate – notér på et stykke papir, hvor mange point (ud af 10), du får. Denne øvelse kan gentages flere gange med nye grafer – du trykker blot Load new.