Grafiske øvelser om grafen for den afledte funktion

 

Ved nederststående link kommer du til en side, som indeholder grafiske øvelser. Du skal ud fra grafen for f bestemme forskellige grafer i forbindelse med den afledte, f.eks. f ’(x) ud fra f(x). Du skal først være sikker på, at du forstår sammenhængen. Den kan du få en fornemmelse af ud fra denne interaktive model.

Bliv ud fra nedenstående spørgsmål enig med dig selv om sammenhængen mellem fortegnet for f’ og monotoniforholdene for f:

Hvis f er voksende, hvad kan du da sige om f ’ ? (og omvendt)

Hvad hvis f er aftagende?

Hvad gælder om f ’, når f har minimum eller maksimum (globalt eller lokalt)?

På nedenstående link findes øvelserne i sværhedsgrad fra 1 til 9. Start med sværhedsgrad 1, og gå videre til næste niveau, når du får en høj score og føler dig meget sikker på det niveau, du befinder dig på. Det gør du ved at lukke vinduet med graferne i.

NB! Læg mærke til den ekstra valgmulighed nederst på siderne, som nogle gange skal benyttes:

"Click here if you think that none of the figures corresponds to f '(x)."

Genkend grafer i forbindelse med den afledte funktion

God fornøjelse – der skulle være udfordring nok i de højeste sværhedsgrader.