Arbejdssider med links til diverse ting, egne og andres

C-niveau:

Indledende regnerier (regning og klassisk geometri)


B-niveau:

Indledende træningsøvelser om bl.a. reduktioner, omskrivninger, ligningsløsning, linjer, cirkler.
Øvelser i grafhåndtering
Et forløb om trigonometri
Jespers introduktion til differentialregning (tangenter og sekanter)
Min egen variant af dette forløb
Øvelser om grafkending i forbindelse med den afledte funktion
En multiple choice-test og grafkending i forbindelse med den afledte funktion


A-niveau:

Et lille forløb om vektorer (repetition af planvektor-regning samt introduktion til vektorproduktet).
En ikke-opdateret side til mit højniveau-hold skoleåret 2000/2001. Enkelte links virker ikke længere, men de tilsvarende sider kan findes på denne hjemmeside under Egne frembringelser.